En erotisk novell är en kort skönlitterär berättelse som fokuserar på sensualitet och sexuella känslor. Syftet med en sådan novell är att väcka läsarens sinnlighet och kan variera från subtila och suggestiva beskrivningar till mer explicita skildringar av sexuella handlingar.

De kan variera i stil, ton och innehåll, men deras huvudfokus är att utforska sexuell attraktion, begär och intimitet.

Erotiska noveller kan utforska en mångfald av teman och relationer, inklusive romantik, passion, begär, sex, sexleksaker och ibland även kärlek. De kan också innehålla olika genrer och bakgrunder – allt från historiska till samtida miljöer till framtiden och från realistiska till fantasifulla scenarier.

Skrivandet av erotiska noveller kan vara en konstform som kräver skicklighet för att balansera mellan det estetiskt tilltalande och det upphetsande och för att skapa en engagerande och stimulerande berättelse som kan tilltala läsarens emotioner och fantasier.

Det är också viktigt att poängtera att erotisk litteratur omfattar ett brett spektrum av kvalitet och djup, från det mer pornografiska och direkt beskrivande till det mer litterärt och psykologiskt utforskande.